เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ลำพูน)

หางาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ลำพูน)

จังหวัดลำพูน – รขนส่ง (ลำพูน) รายละเอียดของงาน 1.วางแผนและจัดรถขนส่ง 2.ประสานงานกับลูกค้าและพนักงานขับรถขนส่ง 3.จัดทำข้อมูลและรายงานต่างๆ ให้แก่ผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์กระจายสืนค้า 7-Eleven ลำพูน ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน อัตรา เงินเดือน 1 ตามโครงสร้างบริษัทฯ คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาการจัดการ โลจิสติกส์ และอื่นๆ สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการสื่อสารประสานงานที่ดี มีที่พักใกล้เคียงหรือสามารถเดินท…เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่ายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการลอจิสติกส์ ด้านการขนส่งสินค้าและด้านการบริหารคลังสินค้า โดยรูปแบบการบริการมีทั้งสินค้าแห้ง สินค้าเย็น และสินค้าแช่แข็ง สวัสดิการ – ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน – ค่ารักพยาบาลคู่สมรสและบุตร – เงินยืมกรณีครอบครัวป่วยฉุกเฉิน – เงินช่วยเหลือมรณกรรม – เงินประกันชีวิต – เงินรางวัลประจำปีและรางวัลพิเศษ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย – ปรับเงินเดือนประจำปี ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติกา…

4 March 2016 | 11:44 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments