เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (สมุทรสาคร / สุราษฎร์ธานี)

สมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (สมุทรสาคร / สุราษฎร์ธานี)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี – บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด ลักษณะงาน จัดตารางงานขนส่งประจำวัน แจ้งรับงานขนส่งกับพนักงานขับรถ ตรวจความพร้อมของรถขนส่ง คอยติดตามและแก้ไขปัญหาในการขนส่ง ประเภทงาน คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain สถานที่ทำงาน จังหวัดสมุทรสาคร การศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ คุณสมบัติ 1.มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งในการประสานงานและการโน้มน้าวจูงใจ 2.มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3.สามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวกหรือมีที่พักใ…

28 December 2016 | 6:41 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments