เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ภูเก็ต)

หางาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ภูเก็ต)

จังหวัดภูเก็ต – รขนส่ง (ภูเก็ต) รายละเอียดของงาน จัดสายงานของรถขนส่ง ประสานงานกับพนักงานขับรถ ตรวจสภาพและความพร้อมของรถขนส่ง และคอยแก้ไขในกรณีเกิดปัญหาระหว่างการขนส่ง สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์กระจายสินค้า CP ALL ภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อัตรา เงินเดือน 1 ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี สาขา การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการทั่วไป หรืออื่นๆ สามารถทำงานล่วงเวลา และเดินทางไปทำงานได้สะดวก หรือมีที่พักใกล้เคียง สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ด…เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่ายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการลอจิสติกส์ ด้านการขนส่งสินค้าและด้านการบริหารคลังสินค้า โดยรูปแบบการบริการมีทั้งสินค้าแห้ง สินค้าเย็น และสินค้าแช่แข็ง สวัสดิการ – ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน – ค่ารักพยาบาลคู่สมรสและบุตร – เงินยืมกรณีครอบครัวป่วยฉุกเฉิน – เงินช่วยเหลือมรณกรรม – เงินประกันชีวิต – เงินรางวัลประจำปีและรางวัลพิเศษ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย – ปรับเงินเดือนประจำปี ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติกา…

4 January 2017 | 11:53 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments