เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธุรกิจนำเข้าและส่งออก สอบข้อเขียนวันอาทิตย์ที่ 21 ส.ค. 59

สมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธุรกิจนำเข้าและส่งออก สอบข้อเขียนวันอาทิตย์ที่ 21 ส.ค. 59

Kasikornbank PCL – กรุงเทพฯ – เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธุรกิจนำเข้าและส่งออก สอบข้อเขียนวันอาทิตย์ที่ 21 ส.ค. 59 ปฎิบัติงานด้านเอกสารนำเข้าและส่งออกต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนกระบวนการธุรกิจผลิตภัณฑ์ของธนาคาร จัดเตรียม บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเข้าและส่งออกต่างประเทศ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง Qualifications สถานที่ปฎิบัติงาน: ตึกคอลั่ม (อโศก) หรือ ธนาคารกสิกรไทย สำนักแจ้งวัฒนะ (เมืองทองธานี) คุณสมบัติของผู้สมัคร: 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโด…ยมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา (หากจบบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน และบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 2. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี 3. สำหรับผู้สมัครเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือพ้นภาระทางทหารแล้ว 4. สนใจงาน Trade Finance (เอกสารนำเข้าและส่งออก, Letter of Credit, Bill of Lading) พร้อมเรียนรู้งาน ชอบงานด้านเอกสารและติดต่อประสานงาน 5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 6. สามารถปฏิบัติงาน ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักแจ้งวัฒนะ (เมืองทองธานี) หรือ ตึกคอลั่ม (อโศก) ได้ 7. สงวนสิทธ…

31 July 2016 | 7:47 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments