เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ( ภาษาจีน / อังกฤษ เบื้องต้น )

หางาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ( ภาษาจีน / อังกฤษ เบื้องต้น )

กรุงเทพฯ – ณะงาน ไม่ระบุ 20 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 329. เงินเดือน 13,000 – 17,000 ฿ จำนวนรับ ไม่ระบุ ลักษณะงาน รักษาความปลอดภัย 20 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 330. เงินเดือน 12,000 – 17,000 ฿ จำนวนรับ จำนวนมาก ลักษณะงาน รักษาความปลอดภัย 20 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 331. เงินเดือน 18,000 – 25,000 ฿ จำนวนรับ 1 อัตรา ลักษณะงาน • พัฒนาซอฟต์แวร์ตามที่ได้รับมอบหมาย • พัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด • ทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์ตา…มที่ตนเองได้พัฒนา หรือที่ได้รับมอบหมายให้ทดสอบ • แก้ไขการทำงานของซอฟต์แวร์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตาม requirement • ร่วมออกแบบฐานข้อมูล • รายงานผลการดำเนินของการพัฒนาโครงการต่างๆ ให้กับหัวหน้างานรับทราบ 20 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 332. เงินเดือน ตามตกลง จำนวนรับ 1 อัตรา ลักษณะงาน -สรรหาว่าจ้างทั้งระบบ -สนับสนุนงานด้านอื่นๆในแผนก 20 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 333. เงินเดือน 14,000 – 17,000 ฿ จำนวนรับ 5 อัตรา ลักษณะงาน ไม่ระบุ 20 กุมภาพันธ…

20 February 2017 | 11:06 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments