เจ้าหน้าที่ประกันความปลอดภัย

รับสมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ประกันความปลอดภัย

กรุงเทพฯ – เจ้าของพื้นที่ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ความคุ้มทุนของมาตรการฯ เพื่อตัดสินใจลงทุนในการพัฒนาความปลอดภัย -จัดทำฐานข้อมูลของทะเบียนอันตรายของงานโครงการหรือติดตั้งระบบใหม่ รวมถึงการปรับปรุง ทบทวนข้อมูลที่เกิดจากกระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย -ติดตามและรายงานสถานะของการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในระบบเป็นประจำ รวมถึงทำการติดตามเพื่อให้มั่นในว่ามาตรการลดและควบคุมความเสี่ยงได้ถูกดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วน -จัดทำและทบทวนเอกสารซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่างานระบบมีความปลอดภัยเพียงพอตามข้อก…ำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง -ดำเนินการและติดตามให้มั่นใจว่าการจัดการการเปลี่ยนแปลง เป็นไปตามระเบียบ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -วิเคราะห์ ปรังปรุง และให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมอัคคีภัยที่เกี่ยวข้อง -สืบสวนสอบสวนเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และความชื่อถือได้ในระบบการเดินรถตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดเตรียมข้อมูลผลการสืบหาเหตุ ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข สาเหตุของอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของระบบการเดินรถ -ทำการตรวจสอบความปลอดภัยและตรวติจดตาม ตามที่ได้รับม…

24 October 2016 | 10:39 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments