เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ – สายธุรกิจสายภูมิภาค (ประจำจ.ชัยนาท)

สมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ – สายธุรกิจสายภูมิภาค (ประจำจ.ชัยนาท)

จังหวัดชัยนาท – ิจสายภูมิภาค (ประจำจ.ชัยนาท) รายละเอียดของงาน – ดำเนินการและผลักดันนโยบายด้านคุณภาพของเครือเบทาโกร – จัดทำสรุปรายงาน และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Corrective Action) – ให้การสนับสนุนหน่วยงานภายในสายธุรกิจในการเตรียมรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก – เป็น project team member ในการดำเนินโครงการต่างๆ – เป็นวิทยากรภายใน หลักสูตรฝึกอบรมด้านคุณภาพ สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดชัยนาท อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี วุฒิการศึกษ…เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต” โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ ( สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ ) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ – สายธุรก…

27 October 2015 | 11:19 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments