เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (สมุทรสาคร)

งาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (สมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร – เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต” โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ ( สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ ) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (สมุทรสาคร…) รายละเอียดของงาน – ดำเนินการและผลักดันนโยบายด้านคุณภาพของเครือเบทาโกร – จัดทำสรุปรายงาน และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Corrective Action) – ให้การสนับสนุนหน่วยงานภายในสายธุรกิจในการเตรียมรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก – เป็น project team member ในการดำเนินโครงการต่างๆ – เป็นวิทยากรภายใน หลักสูตรฝึกอบรมด้านคุณภาพ สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงาน BSF สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุ 26 – 30 ปี วุฒิการศึกษา ปร…

13 September 2015 | 10:46 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments