เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กระจายสินค้า,เจ้าหน้าที่คัดแยกสินค้า พื้นที่สมุทรสาคร

รับสมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กระจายสินค้า,เจ้าหน้าที่คัดแยกสินค้า พื้นที่สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร – ะกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดฟอร์มพนักงาน ค่าเบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด ฯลฯ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กระจายสินค้า,เจ้าหน้าที่คัดแยกสินค้า พื้นที่สมุทรสาคร รายละเอียดของงาน 1. เจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์กระจายสินค้า (Station Agent) – ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการจัดส่งและรับพัสดุ การเก็บค่าบริการให้ถูกต้องและตรงเวลา – ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการขนส่งไปยังลูกค้า 2. เจ้าหน้าที่คัดแยกสินค้า (Sorter) – รับ, ค…ัดแยก และจัดสรรสินค้า เพื่อรอกระบวนการขนส่งไปยังปลายทาง สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานประจำสาขาสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน จำนวนหลายอัตรา รายได้รวมเฉลี่ย 12,000 บาท ขึ้นไป คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป มีความซื่อสัตย์, ขยัน, รับผิดชอบสูง มีใจรักงานบริการ, สามารถทำงานเป็นทีมได้ ทุกตำแหน่งต้องมีคนค้ำประกันในการทำงาน ทำงานวันจันทร์ – เสาร์ 8.30 – 17.30 น. สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต…

24 March 2016 | 11:45 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments