เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (จ.กรุงเทพมหานคร,จ.นครราชสีมา,จ.สุรินทร์,จ.ปราจีนบุรี, จ.สระแก้ว, จ.ตราด, รพ.บางปะกอก9,รพ.ภูมิพล)

สมัครงาน งานว่าง เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (จ.กรุงเทพมหานคร,จ.นครราชสีมา,จ.สุรินทร์,จ.ปราจีนบุรี, จ.สระแก้ว, จ.ตราด, รพ.บางปะกอก9,รพ.ภูมิพล)

ภาคตะวันออก – ังคม ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนฌาปนกิจ – เงินกู้ยืมพนักงาน – การตรวจสุขภาพประจำปี – เครื่องแบบพนักงาน – เงินช่วยเหลือพนักงาน เช่น กรณีบิดามารดาเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วย – สวัสดิการอื่นๆ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (จ.กรุงเทพมหานคร,จ.นครราชสีมา,จ.สุรินทร์,จ.ปราจีนบุรี, จ.สระแก้ว, จ.ตราด, รพ.บางปะกอก9,รพ.ภูมิพล) รายละเอียดของงาน – ให้คำปรึกษา รับคำร้อง และจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้ประสบภัยตามความคุ้มครองของ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจ…บบ E-Claim สถานที่ปฏิบัติงาน จ.ปราจีนบุรี, จ.สระแก้ว, จ.ตราด, จ.ระยอง,จ.นครปฐม,จ.กรุงเทพฯ,รพ.บางปะกอก9 หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน หลายอัตรา พิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาประกันภัย นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet และ Intranet บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงานเป็นอย่างดี มี Service Mind สามารถขับรถยนต์ หรือรถจักร…

17 February 2016 | 11:52 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments