เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (ปราจีนบุรี,สระแก้ว,นครสวรรค์,ชุมพร,ระยอง)

หางาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (ปราจีนบุรี,สระแก้ว,นครสวรรค์,ชุมพร,ระยอง)

จังหวัดระยอง – จังหวัดปราจีนบุรี – ังคม ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนฌาปนกิจ – เงินกู้ยืมพนักงาน – การตรวจสุขภาพประจำปี – เครื่องแบบพนักงาน – เงินช่วยเหลือพนักงาน เช่น กรณีบิดามารดาเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วย – สวัสดิการอื่นๆ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (ปราจีนบุรี,สระแก้ว,นครสวรรค์,ชุมพร,ระยอง) รายละเอียดของงาน – ให้คำปรึกษา รับคำร้อง และจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้ประสบภัยตามความคุ้มครองของ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ – จัดส่งและจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลในระบบงานสินไหมทดแทน ตา…ี, สาขาสระบุรี หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน 6 อัตรา พิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาประกันภัย นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, Power Point และ Internet บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงานเป็นอย่างดี สามารถขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่) หากมียานพาหนะ พิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร – สมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัท – ส่ง…

18 January 2017 | 11:47 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments