เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (ปราจีนบุรี,ระยอง,ชัยภูมิ)

งาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (ปราจีนบุรี,ระยอง,ชัยภูมิ)

จังหวัดระยอง – จังหวัดปราจีนบุรี – ังคม ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนฌาปนกิจ – เงินกู้ยืมพนักงาน – การตรวจสุขภาพประจำปี – เครื่องแบบพนักงาน – เงินช่วยเหลือพนักงาน เช่น กรณีบิดามารดาเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วย – สวัสดิการอื่นๆ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (ปราจีนบุรี,ระยอง,ชัยภูมิ) รายละเอียดของงาน – ให้คำปรึกษา รับคำร้อง และจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้ประสบภัยตามความคุ้มครองของ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ – จัดส่งและจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลในระบบงานสินไหมทดแทน ตามขั้นตอนปฏิบัติงา…นที่บริษัทกำหนด – ดำเนินการตรวจสอบเคลม ที่เข้าข้อบ่งชี้ตามระเบียบของบริษัท – ดำเนินการติดตามผลคดีจากพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ เพื่อนำไปใช้ในการเรียกร้องเรียกคืนเงินค่าสินไหมทดแทน – ดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คืนจากผู้เอาประกันภัย และผู้กระทำละเมิด – จัดส่งเรื่องที่มีการทุจริต ให้กับสำนักงานภาค/สำนักงานใหญ่ เพื่อพิจารณาดำเนินการ – ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น บริษัทประกันภัย สถานพยาบาล ให้ใช้ระบบ E-Claim สถานที่ปฏิบัติงาน ปราจีนบุรี,ระยอง หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน 6…

31 January 2017 | 11:50 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments