เจ้าหน้าที่ประจำสาขา Umay+ : สาขานครปฐม

รับสมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ประจำสาขา Umay+ : สาขานครปฐม

จังหวัดนครปฐม – าเฉพาะหน้า 5. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดหรือทำงานล่วงเวลาได้ เมื่อได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน (บริษัทฯ มีสวัสดิการค่าทำงานในวันหยุดและค่าทำงานล่วงเวลา) 6. ปฏิบัติงาน 5 วัน/ สัปดาห์ หมุนเวียนวันหยุด 2 วัน/ สัปดาห์ *** สามารถสมัครงานได้ ณ สาขาUmay +นครปฐม (ถ.ทรงพล ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม ) **สอบถามข้อมูล Tel: 0-2646-0123 Website: http://www.easybuy.co.th E-mail: jobs@easybuy.co.th (ขนาดไม่เกิน 2 MB)…ันธ์แบรนด์ Umay+ สวัสดิการ – ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : 1.เงินโบนัส 2 ครั้งต่อปี 2.การขึ้นเงินเดือนประจำปี 3.เงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 4.เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง (หลัง 22.00 น.) และเงินช่วยเหลือค่ากะกลางคืน 5.เงินช่วยเหลือแสดงความยินดี และเงินช่วยเหลือแสดงความเสียใจ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด) 6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สำหรับพนักงานประจำที่ผ่านการทดลองงาน) 7.สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินไม่มีดอกเบี้ย (ตามเงื่อนไขโครงการกำหนด) 8.สวัสดิการงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี เช…

4 August 2016 | 10:35 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments