เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Part time) ด่วนมาก

รับสมัครงาน งานว่าง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Part time) ด่วนมาก

พระนคร, กรุงเทพฯ – ธรรมของชาติสืบไป เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Part time) ด่วนมาก – ต้อนรับและจำหน่ายบัตรเข้ารชมพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับนิทรรศการและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ แก่ผู้เข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ – เวลาทำงาน 8.30 – 17.00 น. – สามารถทำงานวันจันทร์ได้ อัตรา 2 เงินเดือน 300 บาท/วัน สวัสดิการ – ประกันสังคม – ค่าล่วงเวลาทำงาน – ค่า commission – ค่า Service – ตรวจสุขภาพประจำปี – สัมมนาประจำปี – เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต – วันหยุดพักผ่อนประจำปี – การฝึกอบรม – สว…พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผ้าไทย และประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของคนไทย พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จึงเป็นสถานที่รวบรวมจัดเก็บรักษาผ้าไทยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดแสดงงานหัตถศิลป์จากผ้าอันทรงคุณค่าของราชสำนัก และผ้าพื้นเมืองต่างๆ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์การทอผ้าของไทยให้คงอยู่เป็นสมบัติทางวัฒน…

15 November 2015 | 8:54 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments