เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

งาน หางาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

บริษัท ตลาดน้ำ 4 ภาค (พัทยา) จำกัด – จังหวัดชลบุรี – ัณฑ์ไม้แกะสลัก อีกทั้งยังเป็น แหล่ง ช็อปปิ้ง สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน ไทย ทั้งหมด 114 ร้านค้า รวมไปถึงการแสดงกิจกรรมวิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรม ไทย หรือจะเป็นการล่องเรือพายชมทัศนียภาพตลาดน้ำย้อนรำลึก ประวัติศาสตร์การกสิกรรมไทย ที่แปลงเกษตร สาธิต และสมุนไพรไทย เป็นการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติให้ได้ รู้จักความเป็นมา ในอดีตของการค้าขายทางสายน้ำ รวมไปถึงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ของทั้ง 4 ภาค(live & learn) ไม่ว่าจะ เป็น การทำนาปลูกข้าว ,การทอผ้าไหม,กา…รทำขนมไทยโบราณ หรือการ ศึกษาถึงภูมิทัศน์ ของผู้ที่อยู่อาศัย และทำการ ค้าขายบนสายน้ำ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1. เขียน Content ด้านการตลาดลงใน Websiteและสื่อออนไลน์ต่างๆ 2. ติดต่อสื่อมวลชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับนักข่าว 3. ดูแลภาพรวมและอัพเดทข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย และเพื่อช่องทางในการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง สวัสดิการ ตามกฏหมายกำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี 2. มีทักษะภาษาอังกฤษดี (ฟัง พูด เขียน) สถานที่ปฏิบัติงาน ตล…

16 February 2017 | 8:45 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments