เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด (ประจำ สมุทรสงคราม/สมุทรสาคร , จันทบุรี/ระยอง/ตราด)

รับสมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด (ประจำ สมุทรสงคราม/สมุทรสาคร , จันทบุรี/ระยอง/ตราด)

ภาคตะวันออก – ดำเนินธุรกิจด้านประกันชีวิต ด้วย ความซื่อสัตย์และมั่นคง ตลอดระยะเวลา60 ปี ขณะนี้กำลังขยายงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ดังนี้ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด (ประจำ สมุทรสงคราม/สมุทรสาคร , จันทบุรี/ระยอง/ตราด) รายละเอียดของงาน 1. ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด เช่น การจัด Event จัดกิจกรรมภาคสนาม จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ 2. ประสานงานโครงการต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขายตามพื้นที่ต่างๆ ที่ตนรับผิดชอบ 3. จัดทำรายงานการประเมินผลและข้อมูลต…่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด สรุปการจัดงาน สรุปผลค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมการตลาดประจำเดือนเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร (นำเสนอในรูปแบบ Report รายสัปดาห์ และรายเดือน) สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน พื้นที่ สมุทรสงคราม/สมุทรสาคร , จันทบุรี/ระยอง/ตราด , อุทัยธานี/ชัยนาท/สิงห์บุรี หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน 2 เงินเดือนประจำ + ค่ายานพาหนะ + สวัสดิการของบริษัทฯ (ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์) คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 25 -35 ปี บุคลิกภาพดี ศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หากมีประสบการณ์ด้าน…

3 October 2015 | 10:01 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments