เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง (ประจำภาคเหนือ จ.ลำปาง และจ.กำแพงเพชร)

สมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง (ประจำภาคเหนือ จ.ลำปาง และจ.กำแพงเพชร)

จังหวัดกำแพงเพชร – จังหวัดลำปาง – ารศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน 7.เงินช่วยเหลือกรณีสมรส คลอดบุตร และฌาปนกิจ 8.กิจกรรมสันทนาการ ท่องเที่ยวประจำปี 9.การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานตามสายอาชีพ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง (ประจำภาคเหนือ จ.ลำปาง และจ.กำแพงเพชร) รายละเอียดของงาน – ประสานงานกับลูกค้า เพื่อรับข้อมูลวัน/เวลาที่ต้องนำสินค้าเข้า และส่งสินค้าออก – จัดตารางและแผนการเดินรถ ตามข้อมูลที่ได้รับมา – บันทึกข้อมูลสินค้าที่นำเข้ามาจัดเก็บและส่งออกจากคลังสินค้า – สรุปข้อมูลและรายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ สถานที่ปฏิบ…ัติงาน สถานที่ จ.ลำปาง อ.เมืองฯ ถ.สุขสวัสดิ์ (สุภาพขนส่ง) / สถานที่ จ.กำแพงเพชร บ.อายิโนโมโต๊ะ ถ.กำแพงเพชร-ถ.ธรรมกร อ.เมืองฯ หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน 5 เฉลี่ยรวม 17,000 บาทขึ้นไป คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้างานเป็นกะได้ มีประสบการณ์ในการวางแผนการเดินรถขนส่ง สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ – วัน/เวลาปฎิบัติงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00 น. – วิธีการสมัคร สมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai ส่งใ…

10 March 2016 | 11:59 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments