เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง สถานที่ปฏิบัติงาน Bangkok Container Service (BCSC) บางนา กม.18 ซอยวัดศรีวารีน้อย

สมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง สถานที่ปฏิบัติงาน Bangkok Container Service (BCSC) บางนา กม.18 ซอยวัดศรีวารีน้อย

บริษัท ฮิวแมน อลิอันซ์ จำกัด – จังหวัดสมุทรปราการ – บริษัท ฮิวแมน อลิอันซ์ จำกัด บริษัท ฮิวแมน อลิอันซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการส่งเสริมการขาย ดูแลจัดหาพนักงานขาย PC BA ประจำห้างสรรพสินค้า ให้กับสินค้ากลุ่มอุปโภค บริโภค และเครื่องใช้ไฟฟ้า ปัจจุบันบริษัทได้เปิดดำเนินธุรกิจเป็นปีที่ 14 และในปี 2560 บริษัทกำลังขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ต้องการรับบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ ความมุ่งมั่น และพร้อมที่จะเติบโตก้าวหน้าไปกับบริษัท เพื่อรองรับกับการขยายกิจการ บริษัท ฮิวแมน อลิอันซ์ จำกัด ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานกับบริษัท ในตำแหน่งต…่างๆดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง สถานที่ปฏิบัติงาน Bangkok Container Service (BCSC) บางนา กม.18 ซอยวัดศรีวารีน้อย • ประสานงานกับทางสำนักงานใหญ่ และการบันทึกข้อมูลงานขนส่งในระบบ • ทำหน้าที่ รับ-จ่าย เอกสารให้ทางพนักงานขับรถ • ประสานงานดูแลการข่นส่งให้เป็นไปตามแผน • คอยประสานงานกับแผนกขนส่งและฝ่ายงานเอกสาร • ให้ข้อมูลและ update สถานะสินค้าให้แก่ลูกค้า • ปรึกษาหารือกับทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีเกิดปัญหากับสินค้า • รับผิดชอบงานเอกสารด้าน Customer Service อื่นๆ ตามที่ได้ร…

16 December 2017 | 6:43 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments