เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง (ประจำภาคใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สุราษฎร์ธานี จ.สงขลา)

รับสมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง (ประจำภาคใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สุราษฎร์ธานี จ.สงขลา)

อำเภอพุนพิน, จังหวัดสุราษฎร์ธานี – อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา – ารศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน 7.เงินช่วยเหลือกรณีสมรส คลอดบุตร และฌาปนกิจ 8.กิจกรรมสันทนาการ ท่องเที่ยวประจำปี 9.การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานตามสายอาชีพ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง (ประจำภาคใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สุราษฎร์ธานี จ.สงขลา) รายละเอียดของงาน – ประสานงานกับลูกค้า เพื่อรับข้อมูลวัน/เวลาที่ต้องนำสินค้าเข้า และส่งสินค้าออก – จัดตารางและแผนการเดินรถ ตามข้อมูลที่ได้รับมา – บันทึกข้อมูลสินค้าที่นำเข้ามาจัดเก็บและส่งออกจากคลังสินค้า – สรุปข้อมูลและรายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญช…าทราบ สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน / สถานที่ จ.สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน / สถานที่ จ.สงขลา อ.หาดใหญ่ หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน 5 เฉลี่ยรวม 17,000 บาทขึ้นไป คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้างานเป็นกะได้ มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ – วัน/เวลาปฎิบัติงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00 น. – วิธีการสมัคร สมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai ส่งใบสมัคร…

9 March 2016 | 11:04 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments