เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (สาขาบางนา)

สมัครงาน งาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (สาขาบางนา)

บางนา, กรุงเทพฯ – . เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือจบรด. ติดต่อ ฝ่ายสรรหาและวางแผนอัตรากำลัง สวัสดิการ – กองทุนประกันสังคม – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม – โบนัสประจำปี – ปรับเงินเดือนประจำปี – วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 10 วันต่อปี (ตามอายุงาน) – วันหยุดเนื่องในวันคล้ายวันเกิด – เครื่องแบบพนักงาน (บางตำแหน่ง) – การฝึกอบรม & พัฒนาบุคลากร – โครงการเงินกู้ยืมพนักงานดอกเบี้ยอัตราพิเศษกับธนาคาร – ค่า Incentive – ค่าเบี้ยเลี้ยง – ค่าล่วงเวลา(OT) – ค่าเดินทาง – ค่าที่พัก – ซื้อสินค้าใ…นราคาส่วนลดพนักงาน – เงินช่วยเหลือพนักงาน และครอบครัวพนักงานเสียชีวิต – เงินช่วยเหลือภัยพิบัติ – ตรวจสุขภาพประจำปี วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน – รูปถ่าย 1″ จำนวน 1 ใบ – สำเนาบัตรประชาชน – สำเนาทะเบียนบ้าน – สำเนารับรองวุฒิการศึกษา – สำเนาการเกณฑ์ทหาร/รด.(เพศชาย) – สำเนาหนังสือการผ่านงาน(ถ้ามี) ** หมายเหตุ : ไม่รับพิจารณาใบสมัครงานทาง FAX **;ไม่รับพิจารณาผู้ที่ยังไม่จบการศึกษา บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด เล…

18 March 2016 | 3:12 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments