เจ้าหน้าที่ประสานงานขายส่งออก

รับสมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ประสานงานขายส่งออก

ไทย – 1.จัดทำเอกสารประกอบการขายต่างๆ ในสินค้าตลาดส่งออก 2.ประสานงานการขาย การจัดทำเอกสารส่งออก ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงส่งมอบสินค้า 3.ประสานงานกับบริษัทขนส่ง Shipingในการส่งมอบ นัดหมายการรับสินค้า 4.ประสานงานกับหน่วยงานราชการในการขอเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการส่งออกต่างๆ 5.ประสานงานการขายกับลูกค้าต่างประเทศ รวมถึงการหาลูกค้าใหม่ต่างประเทศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อัตราที่รับ 1 อัตรา เงินเดือน 10,000-24,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. อายุ 22-30 ปี 2. วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง หากจบด้านการค้าร…ะหว่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีบุคคลิกภาพ, มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักงานด้านการบริการ 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี 5. สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 6. เป็นผู้มีความรอบคอบสูง มีความอดทนต่อสถานการณ์ที่กดดันได้ดี 7. หากมีประสบการณ์ในการประสานงานขายและส่งออกต่างประเทศ รวมถึงมีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับระบบเอกสารที่ใช้ในการเอกสารการขายต่างประเทศ อาทิเช่น B/L, L/C, C/O, HS code จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศ…

11 April 2016 | 5:03 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments