เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sales Coordinator) (จ.ขอนแก่น)

สมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sales Coordinator) (จ.ขอนแก่น)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – แบบในการทำงาน รถรับ – ส่งพนักงาน มีพยาบาลประจำโรงงาน ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานหรือญาติเสียชีวิต เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตรพนักงาน เยี่ยมไข้พนักงาน อาหารกลางวัน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sales Coordinator) (จ.ขอนแก่น) รายละเอียดของงาน 1. เป็นสื่อกลางระหว่างลูกค้า และฝ่ายผลิต (โรงงาน) ในการถ่ายทอดความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ 2. จัดทำเอกสารข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ แล…ะขายในประเทศ 3. จัดทำข้อมูลการขายผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป 4. สนับสนุนการขายและเป็นสื่อกลางระหว่างเจ้าหน้าที่ขาย และ Designer สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลเมืองเฟีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างของเงินเดือน คุณสมบัติผู้สมัคร การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และบริหารธุรกิจ สาขาต่างๆ เพศชาย หรือหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี หรือมีประสบการณ์ฝึกงานในองค์กรชั้นนำอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป มีใจรักบริการ และมีความกระตือรือร้นใ…

15 December 2016 | 11:09 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments