เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านบริหาร

งาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านบริหาร

วัฒนา, กรุงเทพฯ – มัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเซีย ทำให้ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001, ด้านระบบประกัน คุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร (HACCP), ด้านระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย (GMP) ซึ่งถือ เป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง GMP, ระบบคุณภาพสำหรับธุรกิจอาหาร (BRC) และ การรับรองฮาลาล ตามหลักการผลิต อาหารอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ยังได้ใบรับรองตราสัญลักษณ์คุณภาพ(Thailand Trust Mark) หรือ TTM จากกรมส่งเสริมการส่งออก และ เครื่องหมายรูปพนมมือ ติดดาว รับรองมาตรฐานดีพิเศษ จากกรมการค้าภ…1.ประสานงานด้านบริหาร ภายในสายจัดซื้อวัตถุดิบ และสายอื่น ตลอดจนภายนอกบริษัท 2.วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เช่น สถานการณ์ข้าว/ราคา 3.งานเลขานุการ ผ.อ. อัตรา : 1 อัตรา สวัสดิการ : ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ชุดพนักงาน รับส่งพนักงาน,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันชีวิต,ประกันสุขภาพ เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา MBA หรือปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ หรือสาขางานที่เกี่ยวข้อง ประสบการ…

2 April 2016 | 7:40 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments