เจ้าหน้าที่ประสานงานธนาคาร ibank (พิษณุโลก, โซนตะวันออก)

งาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ประสานงานธนาคาร ibank (พิษณุโลก, โซนตะวันออก)

จังหวัดพิษณุโลก – ดำเนินธุรกิจด้านประกันชีวิต ด้วยความซื่อสัตย์และมั่นคง ตลอดระยะเวลา 60 ปี ขณะนี้กำลังขยายงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานธนาคาร ibank (พิษณุโลก, โซนตะวันออก) รายละเอียดของงาน 1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริษัท และให้คำแนะนำรายละเอียดของแบบประกันต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อให้เกิดความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์เชิงลึกของบริษัท 2. ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและธนาคาร 3. ดำเนินการทางด้าน…

9 March 2017 | 11:23 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments