เจ้าหน้าที่ประสานงานผลิตและจัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน)(ด่วนมาก)

รับสมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ประสานงานผลิตและจัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน)(ด่วนมาก)

กรุงเทพฯ – ารขยายฐานการผลิตที่เพิ่มขึ้น ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ เจ้าหน้าที่ประสานงานผลิตและจัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน)(ด่วนมาก) รายละเอียดงาน : 1. สรรหาและรวบรวมข้อมูลของผู้ผลิตรายใหม่ รายการสินค้าจากผู้ขาย เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย ต่อรองและเปรียบเทียบราคาให้ตรงความต้องการ 2. ติดตามและควบคุมการส่งมอบสินค้าให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 3. ประสานงานกับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการรับของเข้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้า 4. สรุปรายงานการสั่งซื้อ การประเมินผลสินค้าและผู้ผลิต เพื่อรายงานต่อสายการบังคับบัญชา 5. มีโอกาสได้เดินทางไปศึกษา…ดูงานที่ต่างประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น เป็นต้น 6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสายการบังคับบัญชา 7. ปฏิบัติงาน 5 วัน / สัปดาห์ ( จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 17.00 น. ) สถานที่ปฏิบัติงาน : ตามที่อยู่บริษัทฯ จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน อัตราที่รับ : 2 อัตรา เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ บาท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 23-28 ปี 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา 3. มีทักษะในการใช้ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อส…

17 September 2015 | 6:35 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments