เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ (Sales) ประจำจังหวัด (บึงกาฬ นครพนม หนองคาย) (ระยอง จันทบุรี ตราด)

รับสมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ (Sales) ประจำจังหวัด (บึงกาฬ นครพนม หนองคาย) (ระยอง จันทบุรี ตราด)

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด – ดุสิต, ดุสิต, กรุงเทพฯ – าถึงระดับมัธยมศึกษาทุกระดับช่วงชั้น จัดทำข้อสอบประจำภาคเรียน นำเข้าหนังสือ สื่อที่ทันสมัยจากต่างประเทศทั่วทุกมุมโลก ผ่านบริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) อินเตอร์เนชันแนล จำกัด และได้ผลิตสื่อมอนเตสซอรี สื่อคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ และสื่อของเล่น เพื่อการศึกษา (Wooden Toys) ที่ได้รับรองมาตรฐานการส่งออก และมาตรฐานสากล ส่งไปจำหน่ายทั่วโลก เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ (Sales) ประจำจังหวัด (บึงกาฬ นครพนม หนองคาย) (ระยอง จันทบุรี ตราด) หน้าที่ความรับผิดช…อบ : – นำเสนอสินค้า ราคา และปิดการขายตามเป้าหมายบริษัท – พบลูกค้าใหม่ติดต่อประสานงาน ดูแลเขตการขายที่ได้รับผิดชอบ – ขยายฐานลูกค้าเพิ่มยอดขาย ในเขตที่รับผิดชอบ – สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และบริการหลังการขาย อัตรา : หลายอัตรา เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท สวัสดิการ : 1. เงินเดือนตามวุฒิและประสบการณ์ 2. โอที 3. ประกันสังคม 4. ชุดยูนิฟอร์ม 5. วันหยุดประจำสัปหาห์,วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 15 วัน 6. ปรับเงินเดือนประจำปี 7. โบนัส 8. อบรมพัฒนา 9. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และสวัสดิการอื่นๆ…

7 October 2017 | 11:26 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments