เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ (Sales) ประจำจังหวัด(ระยอง จันทบุรี ตราด1 อัตรา) (กรุงเทพฯ3อัตรา)

หางาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ (Sales) ประจำจังหวัด(ระยอง จันทบุรี ตราด1 อัตรา) (กรุงเทพฯ3อัตรา)

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด – ดุสิต, ดุสิต, กรุงเทพฯ – าถึงระดับมัธยมศึกษาทุกระดับช่วงชั้น จัดทำข้อสอบประจำภาคเรียน นำเข้าหนังสือ สื่อที่ทันสมัยจากต่างประเทศทั่วทุกมุมโลก ผ่านบริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) อินเตอร์เนชันแนล จำกัด และได้ผลิตสื่อมอนเตสซอรี สื่อคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ และสื่อของเล่น เพื่อการศึกษา (Wooden Toys) ที่ได้รับรองมาตรฐานการส่งออก และมาตรฐานสากล ส่งไปจำหน่ายทั่วโลก เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ (Sales) ประจำจังหวัด(ระยอง จันทบุรี ตราด1 อัตรา) (กรุงเทพฯ3อัตรา) หน้าที่ความรับผิดช…ยางรถยนต์+การอบรม หลักสูตรเฉพาะฝ่าขาย สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดที่รับผิดชอบ (ระยอง จันทบุรี ตราด1 อัตรา) (กรุงเทพฯ3อัตรา) ประเภทของงาน * จังหวัด : กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน : Tel: 085-9328102 ,02-2438000#5152 E-mail : Patthana.hr@hotmail.com pw.human@iadth.com บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด 701 ถนนนครไชยศรี (สำนักงานใหญ่) แขวงนครไชยศรี กรุงเทพมหานคร 10300 ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ : 0951415369 , 022438000 แฟกซ์ : 02-2414131 เวบไซต์ : แผนที่ :…

17 October 2017 | 3:55 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments