เจ้าหน้าที่ประสานงานหลังการขาย (สื่อสารภาษาจีน)

สมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่ประสานงานหลังการขาย (สื่อสารภาษาจีน)

Sansiri Public Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – ดูแลรับผิดชอบ และประสานงานในเรื่องเกี่ยวกับการบริการหลังการขาย RESPONSIBILITIES ดูแลรับผิดชอบ และประสานงานในเรื่องเกี่ยวกับการบริการหลังการขาย แจ้งซ่อม แก้ไขหน้างานสำหรับลูกค้าชาวจีน ติดต่อประสานงาน นัดหมาย ผู้รับเหมาและลูกบ้าน เพื่อประเมินการซ่อมแซม และเจรจาประกันในการแจ้งซ่อม บริการดูแลลูกบ้านที่สื่อสารภาษาจีน ตลอดระยะเวลาการซ่อมแซมและช่วยเหลือในด้านงานเอกสาร ตอบข้อซักถามลูกบ้านเป็นภาษาจีน ทั้งวาจาและการเขียนอีเมล์ QUALIFICATIONS วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาจีน หรือสาขาอื่นๆที่เก…ี่ยวข้อง ประสบการณ์งานธุรการ ประสานงาน ระบบเอกสาร ล่าม มัคคุเทศก์ หรืองานอื่นๆที่ใช้ทักษะสื่อสารภาษาจีน สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ในระดับดี สามารถ พูด อ่าน และเขียนหรือพิมพ์ได้ มีทักษะในการใช้ MS Office เช่น Excel, Word, Powerpoint สามารถปฎิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้ มีความรับผิดชอบ และอดทนต่อความกดดันได้เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม MS Office Photo Shop E-laas ได้เป็นอย่างดี ประเภทธุรกิจ บริการลูกค้า SKILLS PREFERRED Languages: English- very good Languages: Mandarin…

1 June 2017 | 7:13 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments