เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ประจำองค์การสุรา ฉะเชิงเทรา)

สมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ประจำองค์การสุรา ฉะเชิงเทรา)

จังหวัดฉะเชิงเทรา – บริษัท เปิดทำการตั้งแต่ปี 2547 มีสถานะเป็นที่ปรึกษาขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังสายงานระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบโลจิสติกส์” มีผลงานอยู่ในกลุ่มที่ปรึกษา ระดับ A สวัสดิการ 1. ประกันสังคม 2. ค่าเดินทางต่างจังหวัด 3. ค่าล่วงเวลา 4. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด 5. กิจกรรมสันทนาการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ประจำองค์การสุรา ฉะเชิงเทรา) รายละเอียดของงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นในโครงการ สัญญาจ้าง 1 ป…ี สถานที่ปฏิบัติงาน องค์การสุรา ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา 20,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป มีความรู้ความสามารถในงานด้านคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ มีสามารถทำงานทางด้าน หนังสือติดต่อหน่วยงานรา…

3 December 2015 | 11:31 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments