เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการคลินิกฟ้าใส ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพ

สมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการคลินิกฟ้าใส ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพ

ไทย – างไปติดตามงานและพักค้างคืนในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ อัตราเงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์ ผู้สนใจสามารถติดต่อส่งประวัติการทำงานมาได้ที่ คุณพณิดา เสนารักษ์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่(ซอย 47) โทรศัพท์: 02-716-6961 โทรสาร: 02-716-6556 E-mail: thaihpat@gmail.com ส่งประวัติการทำงานทาง E mail เท่านั้น สนใจ ส่งประวัติการทำงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ผู้ท…ารยกเว้นแล้ว ผู้สนใจสามารถติดต่อส่งประวัติการทำงานมาได้ที่ คุณพณิดา เสนารักษ์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่(ซอย 47) โทรศัพท์: 02-716-6961 โทรสาร: 02-716-6556 E-mail: thaihpat@gmail.com ส่งประวัติการทำงานทาง E mail เท่านั้น สนใจ ส่งประวัติการทำงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับการติดต่อกลับ…

28 July 2017 | 7:10 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments