เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ประจำโครงการเขตกรุงเทพมหานคร)

งาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ประจำโครงการเขตกรุงเทพมหานคร)

MAJOR DEVELOPMENT ESTATE CO., LTD. – วัฒนา, กรุงเทพฯ – คลองเตย, กรุงเทพฯ – MAJOR DEVELOPMENT ESTATE CO., LTD. ต้องการรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ดังนี้ เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ประจำโครงการเขตกรุงเทพมหานคร) ทำงานทางด้านธุรการ เอกสารต่างๆ ภายในหน่วยงาน รวมทั้งดูแลการกระจายและการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำสรุปรายการวัสดุของเข้าที่ทาง บริษัทฯ จัดให้ผู้รับเหมา จัดทำเอกสาร ระบบเอกสารเข้า – ออก และพิมพ์เอกสารอื่นๆ จัดทำ Payment ของผู้รับเหมา ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบ ISO เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อก…ำหนด ISO และ Work Instructions ที่บริษัทกำหนด งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อัตรา – เงินเดือน – คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เป็นคนในพื้นที่บางแสนรับพิจารณาเป็นพิเศษ 2. มีประสบการณ์ทางด้านงานธุรการ หรือ ประสานงาน 1 ปีขึ้นไป 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำโครงการเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน สนใจสมัครงานออนไลน์ ผ่าน JobTH.com หรือ ส่ง อีเมลล์ : thidawee.l@mjd.co.th,Tanapan.j@mjd.co.th หรือติดต…

14 February 2016 | 8:30 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments