เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ภาษาจีน)

หางาน งานว่าง เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ภาษาจีน)

ไทย – – ติดต่อประสานงานกับลูกค้า – เป็นตัวกลางในการแปลและสื่อสาร – บันทึกราบงานการประชุม ตรวจสอบเอกสาร จัดสรุปรายงานต่างๆ สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยขยัน ชุดพนักงาน เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ ภาคภาษาจีน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี 2. วุฒิการศีกษาปริญญาตรี เอกภาษาจีน (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่) 3. มีความรับผิดชอบ มีความอดทนมุ่งมานะ ซื่อสัตย์ และเคารพกฏระเบียบขององค์กร…ได้ 4. บุคลิกภาพดีและมนุษยสัมพันธ์ดี 5. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ดี สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้ สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท…

25 July 2015 | 10:54 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments