เจ้าหน้าที่ประสานงาน ( สายธุรกิจภูมิภาค – สำนักงานสกลนคร)

งาน งานว่าง เจ้าหน้าที่ประสานงาน ( สายธุรกิจภูมิภาค – สำนักงานสกลนคร)

จังหวัดสกลนคร – .com) เจ้าหน้าที่ประสานงาน ( สายธุรกิจภูมิภาค – สำนักงานสกลนคร) รายละเอียดงาน : – รับผิดชอบงานด้านเอกสารทั้งหมดของผู้บังคับบัญชา – ดูแลการปฏิบัติงานประจำเดือน กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้นก่อนเสนอเซ็น – ประสานงานกับบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและนอกองค์กร -จดบันทึกการประชุม รายงานการประชุมให้ผู้บังคับบัญชาทราบ – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : ดอนเมือง, หลักสี่ อัตราที่รับ : 1 อัตรา เงินเดือน…กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต” โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ ( สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ www.betagro…

14 October 2015 | 6:47 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments