เจ้าหน้าที่ประสานงาน

รับสมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน

Thanamol Group Development Co.,ltd. – กรุงเทพฯ – ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและแก้ไขโกดังสินค้าเพื่อเช่า ร่วมกับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์และแก้ไข ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโกดัง ติดต่อประสานงานกับลูกค้าหลังจากที่มีการส่งมอบงานในเรื่องของปัญหาทางเทคนิค ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขและตอบกลับลูกค้า ปฏิบัติและให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย Qualifications ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัด ไม่จำกัด 20 ปีข…ึ้นไป แข็งแรง , ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง มีประสบการณ์ด้านการประสานงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ใช้คอมพิวเตอร์ได้ , มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ , มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี SALARY Salary negotiable SKILLS REQUIRED Languages: English – Fair SKILLS PREFERRED Languages: English – good EDUCATION PREFERRED คณะบริหารธุรกิจ ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY AGE PREFERRED: FROM 20 SKILLS REQUIRED Languages: English – Fair SKILLS PREFERRED Languages: English – good ประเภทงาน: งานประจำ ประสบกา…

30 July 2016 | 7:22 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments