เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์

งาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์

บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด – จังหวัดนนทบุรี – ับสนุนข้อมูลทางวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับทีมขาย หรือเข้าพบลูกค้าร่วมกับทีมขายเป็นครั้งคราว – พัฒนาข้อมูล และความรู้ด้านวิชาการ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันและอนาคต – จัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสินค้าและการนำไปใช้ให้ทีมงานขาย – ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิต (Supplier) เพื่อขอสินค้าตัวอย่าง หรือข้อมูลสนับสนุนสินค้า หรือการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับสินค้าให้กับลูกค้า – งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : 3 เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ สวัสดิการ : – ประกันสังค…ระเทศไทย ดำเนินธุรกิจด้วยหลักการบริหารความสัมพันธ์และสร้างความโดดเด่นในธุรกิจด้วยการรวบรวมทีมงานที่มีความรู้ความสามารถทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมผสมผสานความเชี่ยวชาญในการนำเสนอวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ตอบโจทย์ของลูกค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และได้รับความพึงพอใจอันสูงสุด เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ – ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางเทคนิค คุณสมบัติ และจุดขาย ของเคมีอาหาร (Food chemical), ส่วนผสมอาหาร (Food Ingredients), วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) และ สารเสริมอาหาร (Function food) ในส่วนที่รับผิดชอบ – สน…

21 May 2017 | 3:37 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments