เจ้าหน้าที่ผลิตอาวุโส ประจำล้งลำไย อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

งาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ผลิตอาวุโส ประจำล้งลำไย อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

จังหวัดเชียงใหม่ – ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป 1. สามารถปฏิบัติงาน ณ อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 2. สามารถเข้าทำงานช่วงกลางคืนได้ 3. ทำคอมพิวเตอร์ฯ เบื้องต้นได้ 4. สุขภาพเข็งแรงสมบูรณ์ 5. สามารถทำงานเป็นทีมได้ สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท…1.ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนวัตถุดิบ(ลำไย) ให้ตรงกับที่ส่งเข้าโรงงานจริง 2. ตรวจสอบข้อมูลคัดแยกเกรดลำไยให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ตรวจสอบกระบวนการรมลำไยสดด้วยก๊าซ S02 และการบำบัด 4. จัดทำรายงานประจำวัน ,เดือน 5. ควบคุมดูแลพนักงานระดับปฏิบัติการในสายการผลิต 6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ ประกันสังคม ค่าอาหาร ที่พัก เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 40 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง…

10 November 2017 | 11:44 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments