เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานฝ่ายผลิต (Trainer)

หางาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานฝ่ายผลิต (Trainer)

อำเภอธัญบุรี, จังหวัดปทุมธานี – รองชีพ ค่าตำแหน่ง* ค่าความชำนาญภาษาต่างประเทศ* ค่ากะ* ค่าร้อน* ค่าเปื้อน* ข้าวฟรี อาหารราคาประหยัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ ชุดพนักงาน ปีละ 3 ชุด ปรับค่าจ้างประจำปี โบนัสประจำปี พร้อมงานเลี้ยงประจำปี เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ (สมรส งานศพ ฯลฯ) สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ดอกเบี้ยอัตราสูง รถรับ – ส่ง พักผ่อนประจำปี (ตามอายุงาน) ฯลฯ (*ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานฝ่ายผลิต (Trainer) รายละเอียดของงาน – ถ่ายทอดเเละสอนงาน…ให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงาน – ติดตามการทำงานของพนักงานใหม่ – ดูเเลและปรับปรุงกระบวนการผลิต สถานที่ปฏิบัติงาน คลอง 2 ธัญบุรี ซ.รังสิต-นครนายก 49 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อัตรา เงินเดือน 5 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าครองชีพ+โอที+เบี้ยขยัน มีโบนัสประจำปี สวัสดิการเยี่ยม! คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุไม่เกิน 29 ปี จบการศึกษาระดับปวส. สายอุตสาหกรรม (ช่างกล /เครื่องกล/ ช่างยนต์/ ช่างอุตฯโรงงาน ) มีประสบการณ์การสอนงานจะพิจารณาพิเศษ สามารถใช้โป…

3 September 2016 | 10:58 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments