เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

งาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี – (as actual working day) Company bus (service for normal working day) Group Life assurance: Sum insured 200,000 baht Group Personal Accident Insurance: Sum insured 200,000 baht Working outside: as company’s regulation Uniform : 3 sets ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ประจำโรงงานปราจีนบุรี) รายละเอียดของงาน – ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนการอบรมประจำปี – บริหารจัดการและจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์สำหรับการอบรมและการสัมมนา – จัดทำการประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม – บริหารจัดการข้อมูลและเอกสาร เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานรา…ชการที่เกี่ยวข้อง – พัฒนาหลักสูตการอบรมทั่วไป ทั้งหลักสูตรตามข้อบังคับ และหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานโดยทั่วไป สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมโรจนปราจีนบุรี ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุ 24 – 30 ปี ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี มีความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเทคนิคการเป็นวิทยากร กา…

27 July 2016 | 10:42 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments