เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมProduct(สุราษฏร์ธานี,ชุมพร,ระนอง,ประจวบคีรีขันธ์)คุณการ์ตูน098

หางาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมProduct(สุราษฏร์ธานี,ชุมพร,ระนอง,ประจวบคีรีขันธ์)คุณการ์ตูน098

ภาคใต้ – ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมProduct(สุราษฏร์ธานี,ชุมพร,ระนอง,ประจวบคีรีขันธ์)คุณการ์ตูน098-0483287 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง+KPI ลักษณะการทำงาน – อบรม ให้ความรู้ด้านโทรศัพท์มือถือ, เทคนิคการขาย ให้พนักงาน PC , Sale ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผิดชอบ – พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท – ดูแลบริหารจัดการทีมขายในความรับผิดชอบ – มีความกระตือรือร้นในการทำงาน – มีภาวะความเป็นผู้นำ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 22 – 35… ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 3. มีทักษะด้านการสื่อสาร ไหวพริบดี 4. ขยัน อดทน มีทัศนคติที่ดี 5. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ 6. มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สุราษฎร์ธานี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการบริษัท เงินโบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี ปรับเงินเดือนกรณีผ่านทดลองงาน ค่า KPI (ประเมินตามผลงาน) เบี้ยขยัน ( 500 , 700 , 1,000 ) เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน ส่วนลดซื้อสินค้า 30 – 50 % กระเช้าเยี่ยมไข้ เงินช่วย…

14 November 2015 | 2:11 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments