เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายนำเข้า-ส่งออก

หางาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายนำเข้า-ส่งออก

Honda Trading Asia Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – ในแต่ละวัน ทำใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ ตรวจสอบการเรียกเก็บเงินค่าขนส่ง / ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย จัดทำตารางการสั่งซื้อและการส่งสินค้า ส่งคำแนะนำในการจัดส่ง แนบเอกสารการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ติดตามภาษี Qualification ชาย/หญิง, อายุไม่เกิน 30 ปี การศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขา Business Administration หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ทางด้านการนำเข้า ส่งออก มีทักษะ พูด และเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี มีทักษะ พูด และเขียน ภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์การทำงานใน บริษัทน…Bangkok N/A เงินเดือน (THB) ทักษะภาษาญี่ปุ่น : None ทักษะภาษาอังกฤษ : Good คุณสมบัติผู้สมัคร สัญชาติ : Thai เพศ : N/A อายุ : N/A ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประเภทของการทำงาน : งานประจำ ประสบการณ์การทำงาน : N/A ปี จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง รายละเอียด • ประสานงานและจัดนำเข้า – ส่งออกการส่งสินค้าตามวันที่กำหนด เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ดำเนินการจัดซื้อและการขายของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและหาลูกค้าใหม่ บรรลุยอดขายที่ได้รับมอบหมาย ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย…

23 January 2017 | 8:37 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments