เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อบ้านทางโทรศัพท์

รับสมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อบ้านทางโทรศัพท์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) – กรุงเทพฯ – ศัพท์ – รับผิดชอบเป้าหมายในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าด้วยความถูกต้องและพึงพอใจของลูกค้า -นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ให้กับลูกค้า -จัดเตรียมแผนงานและวิเคราะห์คุณสมบัติของลูกค้าก่อนที่จะเริ่มทำการโทรศัพท์ติดต่อ -โทรศัพท์ติดต่อลูกค้าเป้าหมายให้ได้ตามจำนวนที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน และต้องทำรายงานการติดต่อในทุกสิ้นวัน -จัดหาลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใหม่ ๆ และคงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าเดิม -ช่วยหาทางแก้ปัญหาและตอบข้อสงสัยของลูกค้า -นำเสนอปัญหาที่ได้รับการแก้ไขจนเป็นที่เรียบร้อยให้กับทีมง…านรับทราบเพื่อปรับปรุงคุณภาพและยอดการขาย -รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย ไม่น่าไว้ใจซึ่งอาจมีผลกระทบกับธุรกิจของธนาคารให้กับหัวหน้างาน -มีการทบทวนกฏระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ด้วยตนเองเพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือเข้าใจผิด -ต้องปฏิบัติงานตามกฏระเบียบ ข้อบังคับของธนาคาร หน่วยงานราชการต่าง ๆ และบุคคลภายนอก -รับผิดชอบในงานที่รับมอบหมายต่าง ๆ จากหัวหน้างาน) -เข้ารับการอบรมและเรียนรู้ตามหลักสูตรการอบรมตามข้อบังคับของธนาคารอย่างครบถ้วน อัตรา 10 เงินเดือน 15,000-35,000 สวัสดิการ 1.ประกันชึวิต 2.ประกันสุขภ…

17 February 2016 | 8:51 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments