เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ**ด่วน

สมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ**ด่วน

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด – จังหวัดอำนาจเจริญ – บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนคุณภาพดีเยี่ยมประเภทหนังสือเรียนระดับปฐมวัย สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) การเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย(E-Learning) ผลิตคอนเทนต์ ระบบLMS สำหรับเด็กปฐมวัย ประถม และมัธยมศึกษา จัดอบรมบุคลากรสำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ**ด่วน** นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัยและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้า ในพื้นที่ ที่ตน…. มีประสบการณ์ด้านการขาย และสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีรถยนต์ส่วนตัว เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานได้ 5. มีทักษะการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี 6. มีบุคคลค้ำประกัน 2 คน และวางเงินค่าอบรม 12,000 บาท 7. นำเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถยนต์ และสำเนาจดทะเบียนรถยนต์ 8. หรือสำเนาสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ มาพร้อมกับเอกสารสมัครงานวันที่มาสัมภาษณ์งาน หมายเหตุ : รถบริการสาธารณะ สาย 50, 97, 64, 117, 170, 179, 543ก สถานที่ปฏิบัติงาน : ยโสธร อำนาจเจริญ จังหวัด : อำ…

12 August 2017 | 1:41 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments