เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดสกลนคร-,นครพนม

หางาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดสกลนคร-,นครพนม

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด – จังหวัดสกลนคร – บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนคุณภาพดีเยี่ยมประเภทหนังสือเรียนระดับปฐมวัย สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) การเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย(E-Learning) ผลิตคอนเทนต์ ระบบLMS สำหรับเด็กปฐมวัย ประถม และมัธยมศึกษา จัดอบรมบุคลากรสำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดสกลนคร-,นครพนม นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัยและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้า ในพื้นที่ ที่ตนเองรับผิดช…การขาย 4. มีทักษะการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี 5. มีรถยนต์ส่วนตัว ใช้วิ่งทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน 6. มีบุคคลค้ำประกัน 2 คน 7. มีค่าอบรม 12,000 บาท 8. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 9. ***สัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ*** หมายเหตุ : – นำเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถยนต์ และสำเนาจดทะเบียนรถยนต์ หรือสำเนาสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ มาพร้อมกับเอกสารสมัครงาน ในวันที่มาสัมภาษณ์งานด้วย – รถบริการสาธารณะ สาย 64, 97, 117, 203, 543ก สถานที่ปฏิบัติงาน : สกลนคร นครพนม จังห…

19 August 2017 | 7:32 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments