เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์

งาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด – จังหวัดอุตรดิตถ์ – บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนคุณภาพดีเยี่ยมประเภทหนังสือเรียนระดับปฐมวัย สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) การเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย(E-Learning) ผลิตคอนเทนต์ ระบบLMS สำหรับเด็กปฐมวัย ประถม และมัธยมศึกษา จัดอบรมบุคลากรสำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัยและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน อบต. เทศบาล และร้านค้า ในพื้นที่จังหวัดท…การขาย และสามารถเริ่มงานได้ทันที จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีทักษะการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี 5. มีรถยนต์ส่วนตัว เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานได้ 6. มีบุคคลค้ำประกัน 2 คน และเงินอบรม 12,000 บาท 7. สัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ 8. นำเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถยนต์ และสำเนาจดทะเบียนรถยนต์ 9. หรือสำเนาสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ มาพร้อมกับเอกสารสมัครงานวันที่มาสัมภาษณ์งาน สถานที่ปฏิบัติงาน : แพร่ อุตรดิตถ์ จังหวัด : อุตรดิตถ์ วิธีการรับสมัครงาน : สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครเพื่อน…

13 December 2017 | 1:58 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments