เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ภาคกลาง(เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี อยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี)

งาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ภาคกลาง(เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี อยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี)

Inno-Cons (Thailand) Co., Ltd. – อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี – Responsibilities รับผิดชอบงานขายสินค้า บันทึกฐานข้อมูลลูกค้า ติดตามลูกค้า เปิดลูกค้าใหม่ ติดตามงานทุกขบวนการทำงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด จัดทำเอกสารด้านการตลาด การขาย สร้างความสัมพันธ์ยั่งยืนกับลูกค้า Qualifications เพศ หญิง/ชาย อายุ 28-35 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีรถยนต์เป็นของตนเองและมีใบอนุญาตขับขี่ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีม สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ SALARY Salary negotiable SKILLS REQUIRED Business: Sales SKILLS PREFERRED Business: Negotiation General Skills: Outgoing Personality General Skills: Teamwork General Skills: Producing Reports General Skills: Work Well Under Pressure General Skills: Good Communication Skills Job Objective: Own Transportation and Driving Licence EDUCATION PREFERRED None ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY AGE PREFERRED: FROM 28 TO 35 SKILLS REQUIRED Business: Sales SKILLS PREFERRED Business: Negotiation General Skills: Outgoing Personality Ge…

13 January 2017 | 8:57 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments