เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ภาคสนาม เขตอยุธยา

สมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ภาคสนาม เขตอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – เพชรน้ำหนึ่ง รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ภาคสนาม เขตอยุธยา เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์และเสนอสินค้าของบริษัท เพชรน้ำหนึ่ง 169/42 หมู่ 7 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 Tel : 094-324-4745 E-mail : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ภาคสนาม เขตอยุธยา 1.เพศชาย-หญิง 2.อายุ20-35ปี 3.วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ***(ปริญญาตรี พิจารณาเป็นพิเศษ) 4.บุคลิกภาพดี แต่งกายเรียบร้อย คล่องตัวในการทำงาน 5.รักงานขาย – ชอบบริการ-ชอบพูดคุย-ขยันและอดทน ในการทำงาน 6.มีประสบการณ์งา…นขายไม่ต่ำกว่า 1ปี หรือมีประสบการณ์การทำงาน ไม่ต่ำกว่า2ปี 7.มีรถยนต์พิจารณาเป็นพิเศษ 8.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ 9.ครอบครัว สนับสนุนในการทำงานอย่างเต็มที่ 10.สุขภาพแข็งแรง พร้อมเริ่มงานได้ทันที 11.กล้าแสดงออก ต้องการพัฒนาตนเอง 12.มีฐานลูกค้าเดิมพิจารณาเป็นพิเศษ **กรุณาแนบรูปถ่ายในการสมัครงาน หากไม่แนบมาจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร **แจ้งนัดสัมภาษณ์ผ่านทางE-mail Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : เป็นพนักงานขายและประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัท ทั้งใน ออฟฟิต และนอกออฟฟิตได้ดีและเข้าฝึกอ…

31 January 2016 | 11:00 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments