เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย – Sale **ยินดีรับเด็กจบใหม่

งาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย – Sale **ยินดีรับเด็กจบใหม่

กรุงเทพฯ – ี่ยวข้องกับ เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ป้องกันและระงับอัคคีภัย สินค้าสำหรับอุตสาหกรรมทุกชนิด และสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด รวมทั้งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กึ่งสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ทุกประเภท สารเคมีทุกประเภท วัสดุจำเป็นที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดงาน บริษัทของเราทำธุรกิจเกี่ยวกับ งานที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ป้องกันและระงับอัคคีภัย สินค้าสำหรับอุตสาหกรรมทุกชนิด NON MANUFACTURING – ENGINEERING – – ENGINEERING SERVICE บริษัทตั้งอยู่ที่ 65 อาคาร42ทาวเวอร์ ชั้นที่12 ห้องเลขท…ะสวัสดิการ สวัสดิการอื่นๆ ประกันสังคม ประกันกลุ่ม โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) ตรวจสุขภาพประจำปี ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าภาษา ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ (09.00 a.m. – 17.40 p.m.) (มีทำงานวันเสาร์ 8 เสาร์ต่อ 1 ปี) ชื่อผู้รับผิดชอบการจัดหางาน Natchanan Praphandeekul เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย – Sale **ยินดีรับเด็กจบใหม่** เกี่ยวกับบริษัท นำเข้า ออกแบบ ผลิต แปรรูป ประกอบ ตรวจสอบ ขาย ส่งออก ติดตั้ง รื้อถอน บำรุงรักษา ซ่อมแซม ดัดแปลง วิจัย พัฒนา ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี การตลาด รีไซเคิล และงานที่เก…

2 August 2017 | 7:40 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments