เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

งาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

กรุงเทพฯ – ปตามเงื่อนไขข้อตกลง 5. มีทักษะในการประสานงานและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 6. มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์สุจริต ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ 7. มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และใช้อุปกรณ์สำนักงานได้คล่องแคล่ว 8. มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพของแผนกจัดซื้อ 9. สามารถใช้โปรแกรม Express ได้อย่างคล่องแคล่ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ : รถรับ-ส่งพนักงาน / เที่ยวประจำปี / โบนัส / ทำบุญบริษัท / กินเลี้ยงปีใหม่ / ชุดฟอร์มบริษัท / วันหยุดพิเศษ…บริษัท พรีมาฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด ผลิตและจำหน่ายสลัดครีม-มายองเนส , ส่งออกข้าว , ยีสต์ , เครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ รายละเอียดงาน : – มีหน้าที่ในการรับคำขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PR) จากแผนกที่ขอซื้อพร้อมทั้งตรวจเช็คราคา,เปรียบเทียบราคา,ระยะเวลาที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่จะทำการสั่งซื้อ – มีหน้าที่ในการคัดเลือก Supplierรายใหม่ – เปิด (P/O) สั่งซื้อสินค้าและติดตามการส่งมอบสินค้าและบริการจากSupplier – มีหน้าที่ในการเคลมสินค้าและแจ้งผู้ขายกรณีสินค้ามีปัญหา – จัดทำรายงานการประเมินก…

22 June 2016 | 5:08 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments