เจ้าหน้าที่ฝ่ายนำเข้าและส่งออก(ภาษาจีน)

งาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนำเข้าและส่งออก(ภาษาจีน)

กรุงเทพฯ – มารถใช้ Computer, MS – Office ได้ดี 4.มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้, แก้ปัญหา และมีบุคลิกคล่องแคล่ว 5.มีความสามารถสื่อสาร – ตอบโต้ด้วยภาษาจีนกลางได้ สวัสดิการ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ 1.ชุดพนักงาน 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.เงินโบนัสประจำปี 4.ปรับเงินเดือนประจำปี 5.ค่าล่วงเวลา 6.สวัสดิการเงินกู้ 7.วันหยุดประจำปี 8.ประกันสังคม/ประกันชีวิตส่วนบุคคล 9.การตรวจสุขภาพประจำปี 10.เงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ 11.การฝึกอบรม 12.หอพักราคาพิเศษ 13.เบี้ยขยัน 14.ค่าอาหาร 15.ทุนการศึกษาบุตร (บริษัทท…่อกับกรมศุลกากร, ลูกค้า และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการออกเอกสารและดำเนินการในเรื่องพิธีการต่าง ๆ ต่อศุลกากร ด้านนำเข้า – ส่งออก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 7.สรุปและรวบรวมเอกสารนำเข้าและส่งออกที่อยู่ในความรับผิดชอบประจำวัน 8.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป อื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม 1.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 2.มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้าน Shipping, Import&Export; 3.สา…

15 June 2017 | 10:57 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments