เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้

รับสมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้

ตำบลคลองสาม, อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี – ่างๆ เช่น คลอดบุตร ,แต่งงาน,อุปสมบท, เยี่ยมไข้ ,ฌาปนกิจ – กองทุนประกันสังคม / กองทุนทดแทน – จัดทำบุญประจำเดือนเกิด – อื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ รายละเอียดของงาน 1.จัดทำรายละเอียดรับ-จ่าย 2.ตรวจสอบดูแลติดตามหนี้ 3.ประสานงานภายในและองค์กรภายนอกเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 4.รับผิดชอบในงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้นำไปปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 5.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 6.ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคลองส…าม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามความสามารถและประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป สาขาการบัญชี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะความชำนาญมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีไหวพริบสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความรอบครอบแม่นยำในงานที่ทำ มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และหน่วยงานของตนพร้อมทั้งเคารพกฏระเบียบวินัยของบริษัท มีความอดทนภายใต้ภาวะความกดดันได้ มีบุคลิกภาพและมนุษย…

17 December 2016 | 11:26 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments